VISIONÄREN färdigskriven!

På dagen innan julafton 2016 var så boken klar.
Den blev på 386.000 tecken, denna gång.
Nöjd med den lämnade jag över den till en vän
som skall kolla och redigera lite av texten.
Sedan kommer den skickas till ett förlag som
är intresserade att läsa den.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *